ZEMNÍ PRÁCE POŘEZ DŘEVA A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA BETONÁŘSKÁ VÝROBA
 

ZEMNÍ PRÁCE

Hlavní podnikatelskou náplní jsou zemní práce a realizace pozemních staveb, inženýrských sítí, vodohospodářských staveb atd. Rozsah naší působnosti je poměrně široký, disponujeme vlastním technickým vybavením a veškerou potřebnou technikou a mechanizaci a také potřebnou automobilovou technikou.

 

Provádíme:

 

Výkopové práce

Lesní cesty - výstavbu,rekonstrukce, instalace svodnic, výstavbu(opravy) mostů,skládek,propustí

Drenáže a odvodnění

Základy rodinných domků a půmyslových staveb

Liniové práce, terenní úpravy

vodohospodářské stavby - úpravy a přeložky vodních toků, hrazení bystřin, terenní práce

výkopy jezer a bazénů

výstavbu a opravy rybníků a nádrží

výstavba a opravy kanalizačních řádů.

Zahradní práce (rozvozy zeminy, vrty pro ploty a zahradní rostliny, konstrukce atd.)

Přípravy pro setí travních směsí

Rekultivace

Buldozerování

Demolice

Přeprava sypkých materiálů a kameniva

Odklízení sněhu

Práce s lazerovým nivelačním přístrojem Topcon

Rovinné i sklonové zaměřování

 

El TORO.s.r.o | Liptál 523, Vsetín 756 31